fbpx

תודה רבה! פרטייך נקלטו בהצלחה

מייל עם קישור ל ZOOM יישלח כ-48 שעות לפני היום הפתוח.
במידה והמייל עם הקישור לא יופיע בתיבת הדואר הראשית, יש להסתכל תחת קידומים (Promotions) או בתיבת הספאם (Spam).
מצפים לראותך ביום הפתוח של מכון אבשלום.

מייל עם קישור ל ZOOM יישלח כ-48 שעות לפני היום הפתוח.
במידה והמייל עם הקישור לא יופיע בתיבת הדואר הראשית, יש להסתכל תחת קידומים (Promotions) או בתיבת הספאם (Spam).
מצפים לראותך ביום הפתוח של מכון אבשלום.