fbpx

סכסוכים בעולם:
מבט מהשטח

בסדרה זו נחשף לכמה ממוקדי העימות החמים ביותר על פני הגלובוס. כיצד מלחמות אזרחים ודת קורעות את המרחב הגיאוגרפי בו הן מתרחשות? קולות אזרחים שדוכאו עשרות בשנים על ידי דיקטטורים, מרימים ראשם וקוראים תיגר על הסדר הישן.

הירשמו לפני שהמקומות ייגמרו!

סכסוכים בעולם:
מבט מהשטח

בסדרה זו נחשף לכמה ממוקדי העימות החמים ביותר על פני הגלובוס. כיצד מלחמות אזרחים ודת קורעות את המרחב הגיאוגרפי בו הן מתרחשות? קולות אזרחים שדוכאו עשרות בשנים על ידי דיקטטורים, מרימים ראשם וקוראים תיגר על הסדר הישן.

הירשמו לפני שהמקומות ייגמרו!

ימי רביעי | 20:00-21:30
8 מפגשים
מכון אבשלום, רח' שושנה פרסיץ 15 ת"א

ימי רביעי | 20:00-21:30 | 8 מפגשים | מכון אבשלום, רח' שושנה פרסיץ 15 ת"א

רק במכון אבשלום:

לימודי העשרה מרתקים

סיורים, טיולים וקמפוסים חווייתיים

מסגרת לימודית מהנה באווירה אחרת

מיטב המרצים והמדריכים המובילים

אם לא תירשמו עוד היום
איך תשמעו את כל התשובות?

אם לא תירשמו עוד היום איך תשמעו את כל התשובות?