fbpx

קורס מורי הדרך של מכון אבשלום

אם בעיניך אוויר הרים עדיף על מזגן, סימן שמקומך בקורס מורי הדרך של מכון אבשלום.

תתכוננו להרצאות מרתקות וטיולי טבע ונוף, שבסופם תהפכו למורי דרך המוכרים על ידי משרד התיירות. 

הקורס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתיירות

נשמו עמוק את אוויר ההרים והשאירו הפרטים

נובמבר 2020 | הרצאות: ימי שני 16:00-21:00 | סיורים: ימי חמישי החל מ-06:30 | משך הקורס כ-12 חודשי לימוד

קורס מורי הדרך של מכון אבשלום

אם בעיניך אוויר הרים עדיף על מזגן, סימן שמקומך בקורס מורי הדרך של מכון אבשלום. 

תתכוננו להרצאות מרתקות וטיולי טבע ונוף, שבסופם תהפכו למורי דרך המוכרים על ידי משרד התיירות.

הקורס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתיירות

נובמבר 2020
הרצאות: ימי שני 16:00-21:00
סיורים: ימי חמישי החל מ-06:30
משך הקורס כ-12 חודשי לימוד

קורס מורי הדרך של מכון אבשלום כולל:

לימודים עיוניים

סיורים להכרת ארץ-ישראל ומורשתה

להיות חלק מקבוצה ייחודית ואיכותית

לתת מעצמך ולהעניק לאחר